Voorbij de komma ! Scriptie

Scriptie voorlopig defintief.pdf

Opzoek naar ware tolerantie: het afstudeer project gaat nu over Slavernij Toen en nuIn juni 2023 hoop ik mijn opleiding aan de Kunstacademie Haarlem/Leiden te kunnen afsluiten als ‘agogisch werkende kunstenaar’. Als afstudeerproject’ ga ik samenwerken met een organisatie. Kunst als middel en als doel houdt mij al 10 jaar bezig. Hiervoor was ik docent agogisch werk, en ik heb ook een opleiding als docent levensbeschouwing en kerkelijk opbouwwerk. In de periode september 2022 – mei 2023 gaat de samenwerking met de Ekklesia in Leiden vorm krijgen. Om het project uit te kunnen voeren is externe financiering nodig, vandaar de fondsaanvraag.


Project: Op zoek naar ware tolerantie, wordt Voorbij de komma.

De afgelopen tweeënhalf jaar waren zwaar voor de Ekklesia als gemeenschap. Net als bij veel andere organisaties leidde de coronapandemie tot voortdurende aanpassingen, discussies en meningsverschillen. Ondertussen worden er beslissingen genomen voor de langere termijn. De veranderingen leidden tot wijzigingen in het bestuur en het professionele team. Bij dit alles speelt ook een turbulente maatschappelijke dynamiek. Denk aan het maatschappelijk debat over ongelijkheid (de toenemende armoede, de beweging ‘Black Lives Matter’), de onverwachte oorlog in Oekraïne, en een nieuwe instroom van vluchtelingen.

In deze context wil ik samen met anderen ”veranderkunst’ gaan maken

Het hier voorgestelde project krijgt de titel ‘Op zoek naar ‘ware tolerantie’’.  Over de begrippen ‘verdraagzaamheid’ en ‘tolerantie’ worden discussie gevoerd tussen wetenschappers, journalisten en columnisten. In het boek “Ware tolerantie” (uitgave van Gennep april 2022) onder redactie van Marcel ten Hooven wordt het belang van het begrip besproken en de maatschappelijke noodzaak met voorbeelden aangegeven. Voor de Ekklesia is de opdracht: wij willen graag het polariseren achter ons laten en de verbinding zoeken om weer bij te dragen aan het oplossen van problemen in de wereld.

Het gaat om een vorm van ‘participatieve kunst’, dat wil zeggen, een groep van niet-kunstenaars werken aan thema’s, daarin begeleid door professionele kunstenaars. Vanuit het perspectief van de kunstenaars gaat het om ‘agogisch werk’ gericht op een ‘politiek kritische verandering’ binnen de Ekklesia. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor inhoud en organisatie. Het bestuur van de Ekklesia is opdrachtgever en rechtspersoon voor de financiering. Er wordt door deze fondsaanvraag bij het fonds van ‘Kerk en Wereld’ en via crowdfunding bij Voor de kunst ondersteuning gezocht om het project te realiseren.

Professionele steun (kunstzinnig) zal gevraagd worden aan de Kunstacademie Haarlem-Leiden in de persoon van kunstenaar Margreet Bouwman en (inhoudelijk) van Ekklesialid-op-afstand Rob van den Boom.
Er wordt gewerkt in een collectief en de programmering omvat een startexpositie, workshops gedurende het jaar, een eindverslag en eindkunstwerk door Wim Kuin.

We gaan momenteel een nieuwe fase in na overleg komt er een thema/onderwerp, wordt het Slavernijverleden en een evenement De dialoogtafel ! na 5 januari meer informatie.

Vooraf