Nieuw

Opzoek naar ware tolerantie: het afstudeer project

Dit beeld wil ik gebruiken voor het project
“Op zoek naar de ware tolerantie”
Ik onderzoek nog of het de juiste keuze is.

Films voor kunstroute expo 24/25 september 2022 Galerie Amber : graag een reactie welk filmpje is beter en waarom?

Schrijf mij via CONTACT ? dank

Poetin 1
Poetin 2

Project: Op zoek naar ware tolerantie

Vooraf

In juni 2023 hoop ik mijn opleiding aan de Kunstacademie Haarlem/Leiden te kunnen afsluiten als ‘agogisch werkende kunstenaar’. Als afstudeerwerkstuk wil ik werken aan een project gericht op ‘politiek kritische verandering’. Daarvoor wil ik graag samenwerken met een organisatie. Kunst als middel en als doel houdt mij al 10 jaar bezig. Hiervoor was ik docent agogisch werk, en ik heb ook een opleiding als docent levensbeschouwing en kerkelijk opbouwwerk. In de periode september 2022 – mei 2023 gaat de samenwerking met de Ekklesia in Leiden vorm krijgen. Om het project uit te kunnen voeren is externe financiering nodig, vandaar deze fondsaanvraag.

  1. Achtergrond

De afgelopen tweeënhalf jaar waren zwaar voor de Ekklesia als gemeenschap. Net als bij veel andere organisaties leidde de coronapandemie tot voortdurende aanpassingen, discussies en meningsverschillen. Ondertussen moeten er ook beslissingen worden genomen voor de langere termijn. De veranderingen leidden ook tot wijzigingen in het bestuur en het professionele team. Bij dit alles speelt ook een turbulente maatschappelijke dynamiek. Denk aan het maatschappelijk debat over ongelijkheid (de toenemende armoede, de beweging ‘Black Lives Matter’), de onverwachte oorlog in Oekraïne, en een nieuwe instroom van vluchtelingen.

De gemeenschap van de Ekklesia, én het bestuur, maken een zware periode mee. Het is dan ook goed om met elkaar na te denken over het programma, over nieuwe ideeën en initiatieven; het is goed om op zoek te gaan naar een vorm van reflectie en antwoorden op de vraag hoe te reageren op al die interne en externe ontwikkelingen.

  • Doelstelling/resultaat

Het hier voorgestelde project krijgt de titel ‘Op zoek naar ‘ware tolerantie’’.  Over de begrippen ‘verdraagzaamheid’ en ‘tolerantie’ worden discussie gevoerd tussen wetenschappers, journalisten en columnisten. In het boek “Ware tolerantie” (uitgave van Gennep april 2022) onder redactie van Marcel ten Hooven wordt het belang van het begrip besproken en de maatschappelijke noodzaak met voorbeelden aangegeven. Voor de Ekklesia is de opdracht: wij willen graag het polariseren achter ons laten en de verbinding zoeken om weer bij te dragen aan het oplossen van problemen in de wereld.

Het voorgestelde kunstproject beoogt de Ekklesianen te stimuleren en te ondersteunen in hun gedachtenontwikkeling over de Ekklesia. Daarbij worden kunstenaars betrokken die zich door o.a. afkomst en ervaring verhouden tot de problemen in de wereld, kunstenaars uit Afrika, Syrië en Oekraïne. Op die manier komen vragen als: Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Waar willen we naar toe? Hoe moeten we omgaan met die externe turbulenties? in een nieuw daglicht te staan.
Het project helpt om met een (hopelijk) forse groep Ekklesianen al tekenend, schilderend etc antwoorden te zoeken op de hierboven genoemde vragen, om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan en tot nieuwe daden te komen.

Dit alles met het doel om hun nieuwe inzichten, via één of meer ‘kunstwerken’, zichtbaar en bespreekbaar te maken.

  • Aanpak

Het gaat om een vorm van ‘participatieve kunst’, dat wil zeggen, een groep van niet-kunstenaars werken aan thema’s, daarin begeleid door professionele kunstenaars.
Vanuit het perspectief van de kunstenaars gaat het om ‘agogisch werk’ gericht op een ‘politiek kritische verandering’ binnen de Ekklesia.

Als projectleider is Wim Kuin verantwoordelijk voor inhoud en organisatie. Het bestuur van de Ekklesia is opdrachtgever en rechtspersoon voor de financiering. Er wordt door deze fondsaanvraag bij het fonds van ‘Kerk en Wereld’ ondersteuning gezocht om het project te realiseren. Professionele steun (kunstzinnig) zal gevraagd worden aan de Kunstacademie Haarlem-Leiden in de persoon van kunstenaar Margreet Bouwman en (inhoudelijk) van Ekklesialid-op-afstand Rob van den Boom.
Tenslotte wordt contact onderhouden met  Marcel ten Hooven (journalist van ‘De Groene’ en redacteur van de essaybundel ‘Ware Tolerantie. Hoe wij onszelf kunnen zijn en elkaar toch kunnen verdragen’, Van Gennep, april 2022) voor kritisch commentaar.

De programmering omvat een startexpositie, workshops gedurende het jaar, een eindverslag en eindkunstwerk door Wim Kuin.