Projecten

EEN NIEUW VERHAAL wordt een boek, samen met Yori en Roos  ! 

Betere kunst maken : Ik ben geslaagd door het project Voorbij de komma !!!!!!!

Op de kunstacademie Haarlem Leiden (KHL) werk ik aan conceptontwikkeling en technische vaardigheden op het gebied van schilderen, fotograferen en ruimtelijk werk.

Samen met Rob van der Boom werkte ik aan het project

‘Passie voor de ander !?’

Thema Kunst, Religie en Compassie

1.1 Inleiding
‘Art to be a Compassion-artist’, hoe kom ik tot werk dat ethisch en esthetisch verantwoord is? Heb ik daar theorievorming voor nodig? Ik lees ‘Denken over kunst’ (van den Braembussche) en ‘De verloren kunst van de heilige geschriften” (Karen Armstrong). Ik maak een matrix.

Door met een matrix te werken kan ik mijn gedachten ordenen. Er zijn 12 stappen die ik heb samen gevat in ik wij zij. Er zijn 3 niveau’s van denken, aandacht, beleving en contact (ook wel gerichtheid op proces, product, publiek genoemd). Het gaat dus op de eerste plaats om de vraag wat houdt mij bezig. Hoe beleef ik de wereld om mij heen, wat wil ik daarmee. Hoe geef ik deze beleving vorm? En wat komt er daardoor tot stand in de mij de omringende wereld.

1.2 een toepassing

Neem het voorbeeld van de compassiedoeken die we samen met kinderen en een vrouwengroep hebben gemaakt.

2 Kunst en religie verbinden

Binnen de thema’s van de Leidse Studenten Ekklesia (LSE) probeer ik een artistieke bijdrage te leveren. Momenteel werken we aan “compassiedoeken”.

De eerste serie doeken zijn klaar. Hier onder staat een voorbeeld.

3 Organisatieontwikkeling met en door kunstenaars

Deze theorie ontwikkeling is mijn laatste stap op weg naar  ;

DE AGOGISCH WERKENDE KUNSTENAAR

4  Theorie   

ABC (een nieuwe naam voor compassiematrix) methode !?

De narratieve benadering en de 12 stappen voor Compassie (boek Karen Armstrong)

ik wil meer weten

stap 1,4,7,10

wij zijn de wereld

stap 2,5,8,11

zij zijn de ander

stap 3,6,9,12

Aandacht

(proces)

wat betekent compassie en empathie voor mijn dagelijkse bezigheden?
hoe kijk ik naar de wereld, wat gebeurt er in mijn hoofd, hoe praat ik met anderen en tot welk inzicht leidt dit?
hoe houd ik rekening met mezelf, welke acties zijn geschikt voor mij, let ik daarbij op anderen, heb ik dan ook mijn vijanden lief?
Beleving
(product)
hoe ga ik dit verbeelden? welke inhoud kies ik en welke vorm? hoe kies ik de juiste manier van presenteren?
Contact maken
(publiek)
wanneer? waar? hoe? 

(reageren wnjkuin@gmail.com)