Kunst

Ontketenen werd een succes

Belangrijke eerste fase in project Op zoek naar ware tolerantie

Via beelden en tekst schets ik mijn ontwikkeling

Eerste eigen video met actueel onderwerp

Gemaakt voor een expositie in het Sieboldhuis  2012 , in 2017 verkocht

Thema politiek en religie en kunst maken

Het is een rode cirkel met in zwart wit enkele gefotografeerde hoofden, een blauwe pijl en wat spannende kleuren op een witte achtergrond. Terwijl ik bezig ben met kunst maken dreigt er een atoomoorlog uit te breken tussen Israël en Iran. En ik maar denken; wat vinden de geestelijken, de Ayatollahs, Rabbijnen, Patriarchen e.d. van deze ontwikkeling. Iedere religie pleit toch voor compassie, althans volgens Karen Armstrong! Feitelijk is dit het begin van mijn zoektocht als kunstenaar naar een eigen stijl en visie op kunst.  Op dit moment noem ik mij ‘een agogisch werkende kunstenaar’. Kunst maken is verandert in het hebben van een “kunstpraktijk” .

Zoeken naar een praktijk: Rembrantproject 2013

P1050637

Kunst ?

Winnaars “Nacht van Rembrandt” 1e prijs Els Hoonhout 2e prijs Nicolette Benard, eervolle vermelding Installatie Wim Kuin & Gideon Roggeveen
Door steeds beelden van nu te vergelijken met tekeningen en schilderijen van Rembrandt zochten we naar hoe ‘wild en fijn’ de veranderingen zijn. Wij hebben bekeken hoe beeldvorming ideeën over mannen kan beïnvloeden. Hoe keek Rembrandt naar mannen en hoe doen wij dat nu? We (wim kuin gideon roggeveen) werkten samen aan de installatie.
 
.P1050632
 
Mijn meest populaire schilderij hangt thuis in de keuken !
 

Gemaakt 2010 na lessen bij Ars kunstenaarsvereniging te Leiden

Ik vervolg deze tekst met een verhaal, een nadere uitleg, om uit te komen bij mijn huidige positie in het debat over ‘kunst’ .

De narratieve dialoog helpt mij ?

Als beginnend kunstenaar, nu echt in opleiding, probeer ik met verhalende beelden het waarom van mijn kunstenaarschap inhoud te geven.

Vanaf 1 december 2012 is er een soort overgangsfase van mijn werkzame leven ingegaan. Van docent wordt ik beeldend vormgever en projectontwikkelaar.

Ik werk steeds vanuit mijn eigen verhaal, hoe kijk ik naar de wereld, religie, mannen! Dit noem ik een narratieve dialoog. 

Geboren als oudste in een gezin met negen kinderen stond de bakkerij van onze familie centraal in mijn beleving van de wereld.

Twee jaar gelden maakte ik de hieronder afgebeelde installatie.

Ik noem het narratieve kunst.

Religie en compassie (grote stappen) zie PROJECTEN

De narratieve aanpak gaat er van uit dat ieder vraagstuk een persoonlijk (proces), een professioneel (product) en een politiek (publiek) verhaal heeft en dat deze verhalen voortdurend met elkaar in dialoog zijn. Met bepaalde kennis, manier van kijken en wijze van voelen.

Voorlopige conclusie: op weg naar ‘agogisch werkende kunstenaar’

Nu mijn professie is veranderd, ik heb een kunstenaarspraktijk, veranderen niet alleen de middelen en niet het verhaal en mijn doelen, maar ook de wereld van waaruit ik denk. Kunst maken is een ingewikkelder proces dan lesgeven en begeleiden. De invloed die je uitoefent heeft andere vormen van voorbereiding, uitvoering en presentatie. Je wordt niet beoordeelt op wat je doet maar vooral op wat je maakt.

wordt vervolgd eerst een weekend naar Kassel, de documenta !